3*Duiker (3*D) [EN 14153‐3 Dive leader]

Het 3*brevet is het hoogste recreatief brevet dat kan behaald worden. Alle hogere brevetten vallen onder de noemer “sportduiken”. Dit is ook het hoogste brevet dat autonoom bij The Sharks wordt afgeleverd.
Na wederom een theoretisch examen, zwembadproeven en verschillende openwaterproeven kan je je 3* brevet behalen. Een 3*duiker heeft meer vrijheden, mag tot 40m duiken, maar wordt ook geacht de verantwoordelijkheden van een duikleider te kunnen dragen.

De leukste duikclub van België